AND EFFECTS OF A PARTICULAR ISSUE OR ISSUES DISCUSSED IN THE STORY BY USING THE THREE (3) MAJOR SOCIOLOGICAL THEORIES. How? 1. Read and analyze

AND EFFECTS OF A PARTICULAR ISSUE OR ISSUES DISCUSSED IN THE STORY BY USING THE THREE (3) MAJOR SOCIOLOGICAL THEORIES. How? 1. Read and analyze the following story entitled “KWENTO NI ROSARIO.” 2. Answer the question, “Bakit namatay si Rosario?” 3. Your answer to the question should be reflected in a conceptual framework/diagram showing the reasons for the death of Rosario. You can have many random reasons. However, include only reasons that are stated in the story or that you can prove by citing a fact from the story. 4. Be able to organize these reasons by categories, clusters, or groups. 5. Identify one (1), two (2), or three (3) of the major sociological theories that can explain the issues discussed in the story. 6. Your output should contain the following: a. A conceptual framework/diagram b. A written explanation of the framework/diagram c. An inclusion of a sociological theory that explains the issue discussed in the story. 7. Criteria for scoring your output: a. Creativity of the diagram (30pts) b. Concise but substantial written explanation of the reasons for Rosario’s death with relevant sources (35pts) c. Use of a theory in discussing the issues (35pts) KUWENTO NI ROSARIO Ang barrio Tanyong ay nasa tabi ng estero ng ilog Malabon. Ito ay may laking 5 ektarya kung saan may nakatirang 1,850 pamilya o may 12,400 katao. Para marating ang mga bahay-bahay, ang mga tao ay lumalakad sa mga tulay na hindi naman matitibay. Kaya maraming tao ang na-a-aksidente at maraming mga bata ang nahuhulog sa marumi at napakaitim na tubig. Ang tubig sa ilalim ng bahay ay tapunan ng basura at palikuran na rin. Sa survey na isinagawa, 10% lamang ang may sariling palikuran at ang 90% ay gumagamit ng “balot system” o diretso na sa istero. May 10% ang may sariling tubig at 90% ay umiigib sa poso. May dalawang pampublikong poso at ang tubig ay binibili. Ang isang container na may lamang 5 galon ay may halagang PhP15.00 – PhP30.00 depende sa layo ng bahay. Ang mga nakatira rito ay walang titulo sa lupang tinitirikan. Ang upa sa kuwartong parang tirahan ng baboy ay PhP500 – Php1,000 bawat buwan. Ang mabuti-buti naman ay Php1,500 – PhP2,000 bawat buwan. Dito sa barrio Tanyong nakatira si Jaime, 24 taong gulang. Ang kanyang asawa ay si Lucy, 27 taong gulang. Ang mga anak nila ay sina Jocelyn, 5 taon; Marites, 4 na taon; Antonio, 2 ½ taon; at si Rosario, 1 taon & 4 na buwan. Isa si Jaime sa 70% na galling sa probinsiya at lumuwas patungong Maynila upang magkaroon ng mahusayhusay na buhay. Ang pamilya niya ay galing sa Pangasinan. Ang kanyang ama ay isang maliit na magsasaka. Ngunit ang kanilang ani ay hindi sapat sa kanilang pamilya kayat lumuwas silang patungong Maynila. Ngayon, si Jaime ay isang laborer sa isang construction site sa Quezon City. Ang kita niya ay Php165.00 isang araw. ndi ito sapat para sa kanilang pamilya. Tinitipid nila ang lahat ng gastos, ngunit baon sila palagi sa utang. Kung namamalengke si Lucy, ang Php50.00 na ulam ay pinagkakasiya niya sa tatlong kainan. Kung minsan ay hindi na siya nakakatikim ng ulam. Minsan, nung buntis si Lucy kay Rosario at gustong-gusto niyang kumain ng masusustansiya at masasarap na pagkain ay hindi niya ito magawa, mapakain lamang niya ang kanilang tatlong anak noong mga panahong iyon. Nagtitiis na lamang siya at iniisip niyang Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Sabi nga ng bishop sa sermon … “pinagpapala ang mahihirap, dahil mapapasakanila ang kaharian ng Diyos!”. Si Lucy ay tubong Bisaya at siya ay high school graduate, hindi tulad ni Jaime na hanggang Grade 3 lamang,. Kulang ang mga pangangalaga niya sa kanyang mga anak. Noong sanggol pa ang mga ito, sinabihan siya ng doctor na bawal sa kanya ang magpasuso dahil may sakit siya sa puso. Ang sabi sa kanya ay bumili na lamang siya ng infant formula sa katabing botika na ang doctor mismo ang mag-me-may-ari. Subalit malusog naman si Lucy. Dahil nga sa pinagbawalan siya ng doctor na magpasuso, ang apat niyang anak ay lumaki sa condensada. Kaya lamang, ang pagtimpla niya ng condensada ay 1 guhit na gatas sa 7 guhit na tubig. Kung may pera sila ay bumibili siya ng Bear Brand, ngunit hindi naman siya tinuruan kung papaano ang wastong pagtitimpla ng gatas kayat para sa kanya ay sapat na ang magkulay puti ang tubig. ndi niya pinapakuluan ang mga tubig, tsupon & bote ng mga bata. Ang mga tsupon & bote ay hinuhugasan niya ng basta na lamang ng tubig & sabon. ndi rin siya tinuruan ng wastong pagpapakain sa mga bata at may paniniwala siya na ang kalamansi ay masama para sa mga bata. Kape at kanin ang pang-almusal ng mga bata. Dahil dito, ang lahat ng anak niya ay 2nd degree malnourished. Pare-pareho ang kanilang mga sakit – palagi silang inuubo, nilalagnat at nagtatae. Ang kanilang tiyan ay malalaking parang tambol. May bulateng lumalabas kapag sila ay dumudumi na pinaniniwalaan naman ni Lucy na normal lamang dahil sa pagkakaalam na tumutulong ang mga bulate sa pagtunaw ng pagkain sa tiyan. Wala ring bakuna sina Antonio & Rosario dahil natakot si Lucy noong nilalagnat ng bahagya sina Jocelyn & Marites nung ang mga ito ay pinabakunahan niya. Kinagagalitan din diya ni Jaime kung lagnatin ang bata pagkatapos ng bakuna. Isa pang dahilan ay ang walang katiyakang pagkakaroon ng libreng bakuna sa kanilang barangay health center sanhi ng kakulangan sa bakuna & kakulangan ng midwife & health workers sa center. Ang pinakasakitin sa kanilang lahat ay ang bunsong si Rosario. Siya ang pinakapayat, maputla at palaging nagtatae. Isang araw, si Rosario ay nagkasakit ng tigdas. Dinala siya ni Lucy sa pinakamalapit na health center na siya rin namang kanilang barangay health center. Libre ang konsulta subalit walang naibibigay na libreng gamot ang barangay.health center. Ang sabi ng nurse ay ubos na raw ang budget para sa taong iyon para sa mga gamot sa center. ndi rin daw na-approve ng Sangguniang Bayan ang request ng Municipal Health Officer na dagdag na budget para sa mga gamot sa taong ito. Dahil daw ito sa naghihinala ang mga konsehal ng bayan na mapupunta lamang sa Mayor & Municipal Health Officer ang idadagdag na pondo. Binili na lamang ni Lucy ang tatlong gamot na inireseta para kay Rosario – Loviscol syrup (para sa ubo) / 60ml PhP109.00, Ercefuryl suspension (para sa pagtatae) 220mg per 5ml / 60ml Php243.00 & Ceporex (isang antibiotic) 250mg per 5ml / 30ml PhP150.00. Sinabihan siyang yung mga mismong brands na inireseta ang dapat bibilhin dahil ito ang para sa karamdaman mismo ni Rosario. Nang maubos na ang tigisang bote ng tatlong gamot ay hindi na sila makabili dahil wala na silang pera. ndi tuluyang gumaling si Rosario. Patuloy ang pagtatae niya hanggang sa matuyuan. Dinala muli ni Lucy si Rosario sa health center subalit ipinalipat na sila sa pribadong ospital ng hindi malinaw kay Lucy kung bakit hindi puwedeng sa barangay health center tingnan si Rosario. Humingi ang ospital ng deposito na PhP1,200.00. Mabuti na lang at naka-utang sila ng PhP 1,500 sa kanilang Barangay Captain na nagpapa-“5 – 6”. Dahil maputlang-maputla si Rosario ay isang yunit ng dugo ang kinailangang isalin sa kanya. Si Jaime ang kinunan ng isang yunit ng dugo para rito. Sa pagtigil nila ng isang gabi sa ospital, ang kanilang gastos ay umabot sa PhP4,150 at ipinasya nilang ilabas na lang si Rosario kahit ayaw nilang ilabas ito ng hindi pa magaling dahil parang patak ng metro ng taxi ang gastos nila sa ospital. Lahat ay sinisingil sa kanila – bulak, alcohol, gasa, tape at iba pa. Pagkatapos ng kataku-takot na pakiusapan ay pinayagan din ang pasyente na lumabas. Pinapirma sila na silang mag-anak ay nagpipilit lumabas ng ospital kahit labag sa utos ng doctor. Pinayuhan silang bumalik na lamang kung may pera na o kaya ay sa government ospital pumunta. Pagkaraan ng isang linggong patuloy na pagtatae & lagnat, si Rosario ay nanghina, natuyuan at tuluyan ng namatay.

Need your ASSIGNMENT done? Use our paper writing service to score better and meet your deadline.


Click Here to Make an Order Click Here to Hire a Writer